שכבה יב

התאמה בדרכי היבחנות - התעלמות משגיאות כתיב באנגלית

תלמידים והורים שלום,

במהלך הסמסטר הנוכחי התקיימו ישיבות פדגוגיות של הוועדה הבית ספרית שבהן נבדק האם התלמידים זקוקים להתאמה בדרכי היבחנות של התעלמות משגיאות כתיב באנגלית.

מועמדים למסע לפולין

תלמידים יקרים,

אנו בפתחו של תהליך עצמתי וחשוב העוסק בשאלות של זהות ישראלית ויהודית, בשאלות של ערכים ומוסר. לפנינו מסע אשר מקשר בין העבר להווה ולעתיד של כולנו. על מנת לייצר מסע משמעות נקיים הכנה אשר כוללת את הרבדים הרגשיים, המנטליים והפיזיים של המסע עצמו. ההכנה למסע מתחילה עכשיו עם הרישום למסע ותמשך לאורך הפעילויות השונות במהלך השנה:

1. סיורים ליד ושם

2. צפייה בהצגות העוסקות בשואה

עמודים

Subscribe to RSS - שכבה יב