שכבה יב

התאמה בדרכי היבחנות - התעלמות משגיאות כתיב באנגלית

תלמידים והורים שלום,

במהלך הסמסטר הנוכחי התקיימו ישיבות פדגוגיות של הוועדה הבית ספרית שבהן נבדק האם התלמידים זקוקים להתאמה בדרכי היבחנות של התעלמות משגיאות כתיב באנגלית.

עמודים

Subscribe to RSS - שכבה יב