שכבה ט

לוח בחנים

תלמידים יקרים שלום,

ברצוננו להסב את תשומת לבכם כי לוח המבחנים של שכבה ט' מפורסם באתר בליך. אנא התעדכנו בתאריכים הרלוונטיים לכיתתכם.

טופס הצהרת בריאות וטופס נוהל שחרור תלמידים

תלמידים יקרים שלום,

מצ"ב שני טפסים אשר עליכם להדפיס ולהביא חתומים למחנך הכיתה ביום הראשון ללימודים בביה"ס - יום ראשון 3.9.17.

1. טופס הצהרת בריאות

2. טופס נוהל שחרור תלמידים

בברכה,

נדב

 

 

דף מסרים ממשרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים

תלמידי כיתה ט' והוריהם שלום,

מצ"ב שני מסמכים ממשרד החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים:

1. דף מסרים לתלמידים.

2. דף מסרים להורים.

ברצוני לחזק את הכתוב במסמכים אלה ולבקש בכל לשון של בקשה כי כל תלמיד ינהג באחריות ע"מ לשמור על בטיחותו האישי.

בברכה,

נדב

מילונים מאושרים באנגלית

תלמידים יקרים,

מצ"ב מסמך המפרט את רשימת המילונים המאושרים לשימוש בשיעורים ובמבחנים באנגלית.

שימו לב לשינוי הגדול מהשנה - כלל התלמידים רשאים להשתמש במילונים אלקטרוניים (ללא קשר לאבחון).

התלמידים יכולים לבחור האם להשתמש במילון פיזי (ספר) או במילון אלקטרוני עפ"י שיקוליהם.

נא עיונכם במסמך.

למידה נעימה!

נדב

רכישת ספרים ב"הוצאה פנימית של ביה"ס"

תלמידים יקרים שלום,
 
לתשומת לבכם, בשבוע הבא בימים רביעי וחמישי, 23/08/17 - 24/08/17 ,בשעות 12:00-09:00, תתקיים רכישת ספרים ב"הוצאה פנימית של ביה"ס".
 
יש להצטייד באמצעי תשלום, בהמחאה לפקודת ביה"ס בליך או במזומן בהתאם לסכום הרכישה (לפי המחירים הרשומים ליד כל ספר ברשימה).
 
מצ"ב רשימת הספרים לשכבה ט'.
 
שימו לב, הוחלט כי השנה לא נלמד את המקצוע 'סיפורי התנ"ך'. נא לא לרכוש ספר במקצוע זה.
 

שיבוץ כיתות

תלמידים יקרים שלום רב,
 
מצ"ב שיבוץ התלמידים בכיתות האם.
 
תהליך השיבוץ הנו תהליך ממושך ומורכב המתחשב בדרישות מערכת ביה"ס לצד בקשות התלמידים.

עמודים

Subscribe to RSS - שכבה ט