Teentalks

אתמול כיתת יא נחשון עשתה אירוע Teentalks, המדמה את אירועי Ted. האירוע היה יוצא דופן מבחינת העיצוב, הכיבוד, והתוכן וכן מבחינת הכמות הרבה של הצופים בקהל. לאירוע הגיעו כיתות מבית ספר קוגל שבחולון,
קציר שברחובות
אהל שם וארנון שברמת גן וכן ארבע כיתות מבית ספרנו.
במהלך האירוע הרצו התלמידים מכיתת יא נחשון על נושאים מגוונים: אירועים בהם העולם כמעט וחדל להתקיים, חינוך מיני בבתי הספר, הומור, פצצות אטום, הורמון גדילה, תיאוריות פיזיקליות על היקום,
תיאוריות כלכליות ויישומן והשתלטות הרובוטים על העולם. ההרצאות היו ברמת ביצוע גבוהה, והקהל הראה סקרנות ועניין
.

מצ"ב תמונות מהארוע