בחינת בגרות בע"פ באנגלית

הודעות לשכבות: 

שלום לכולם,

בחינת הבגרות בע"פ באנגלית תתקיים לפי הפירוט הבא:

תאריך

כיתות לפי מורים

יום ראשון 18.2.18

יב1 – היידי גרינברג

יב13 – רודה טנזי

יב14 – רונית לוי

יב10 – כרמית בלקמן

יב11 – יפעת בן טוב

יב 4 יח"ל – מייקל סומוג'י

יום שני 19.2.18

יב3 – מגי זליבנסקי

יב6 – רודה טנזי

יב7 – איריס תמיר

יב16 – עדי רודובסקי

יום שני 26.2.18

יב2 – כרמית בלקמן

יב4 – איריס תמיר

יב5 – יפעת בן טוב

יב8 – מייקל סומוג'י

יב9 – רונית לוי

יב4 יח"ל – פרננדה קישוני

שימו לב! לא ניתן לשנות את החלוקה שבטבלה. אין מעבר של תלמידים בין תאריכי ושעות הבחינות.

בנוסף, בתאריכים הבאים יתקיימו בחינות מתכונת לבגרות בע"פ באנגלית:

יום ראשון   11.02.2018

יום רביעי   14.02.2018

יום חמישי  15.02.2018

בהצלחה לכולם,

טל