נוהל מועדי ב' וסיום מחצית ראשונה

הודעות לשכבות: 

תלמידי שכבה ט היקרים,
 
עקב עיצומי ארגון המורים חלו שינויים בתאריכי המבחנים ובמועד חלוקת התעודות למחצית הראשנה.
 
נוהל מועדי ב'
 
הגעה למבחן במועד א' הינה הדרך הנכונה ללמידה והצלחה לימודית, אך עם זאת בית הספר מאפשר לכל תלמיד לגשת לשני מועדי ב' במחצית ולמועד נוסף במתמטיקה למטרת השלמת מבחן חסר או שיפור ציון.
 
בקשה למועד ב' תימסר בכתב למורה המקצועי לאחר חג החנוכה ותאושר בהתאם לשיקולים פדגוגיים, תלמידאות ושיקול דעתו של המורה.
 
שימו לב כי הציון האחרון, זה של מועד ב', הוא הקובע. כמו כן יתכן שמועד ב' יכלול את כל החומר של אותה המחצית. מידע זה יינתן ע"י המורה המקצועי לאחר תהליך הרישום.
 
תאריכים למבחני מועדי ב' בשכבה ט'
 
4.1.18 - יום חמישי - מועד ב' במתמטיקה.
7.1.18 - יום ראשון - מועד ב' במקצועות השונים.
9.1.18 - יום שלישי - מועד ב' במקצועות השונים.
 
סיום מחצית ראשונה
 
חלוקת תעודות מחצית ראשונה נדחתה ליום שני  ה - 8.2.18.
 
מאחלים לכולם בהצלחה במבחנים!
מיכל ונדב