חודש המאבק בסמים ובאלכוהול

הודעות לשכבות: 

חדש דצמבר מצוין כחדש המאבק בסמים ובאלכוהול.

מצרפים לעיונכם אגרת בנושא עישון הקנאביס,מוזמנים לקרא והביע עמדתכם בדיונים שיערכו בכיתות.
 

איגרת לתלמידים by Blich high School on Scribd