דיון ציבורי

הודעות לשכבות: 

תלמידים יקרים ,
 בין התאריכים 29.11-10.12ייערך בבית הספר דיון ציבורי בנושא:
מדינת ישראל -לאן?
יחסי דת ומדינה 
 
יגיעו לשוחח איתנו פוליטיקאים ואנשי רוח שיביעו את עמדתם בנושא.
דעתם חשובה אבל גם דעתכם!!!
ביום  ב' ,20.11  בשיעור 3  בחדר 134 בבניין יב ,נערוך  מפגש ראשון של תלמידים המעוניינים לקחת חלק פעיל בדיון הציבורי .
 **יש להירשם אצל מזכירת השכבה.
תודה