הרצאתו של עו"ד רן לוסטיגמן בספרית תיכון בליך: 13.11 שעה 19:00

מדוע אנשים מן היישוב לא מבינים את השפה שבה משתמשים עורכי הדין? מדוע הם נוטים להשתמש במליצות וביטוייים ארכאיים ואילו אי-הבנות נגרמות מכך? האם ניתן ורצוי לפשט את השפה הזו? על הקשר שבין העברית לשפת המשפט בהרצאתו של עו"ד רן לוסטיגמן, מרצה למשפטים, בוגר "בליך", מחבר משותף של ספר ראשון מסוגו על השפה המשפטית עם עו"ד מיכל אהרוני. 

יום שני 13.11, שעה 19:00, ספריית תיכון בליך.
הכניסה חופשית!