הזמנה לערב גיוס תרומות למען תלמידים היוצאים לפולין