פרוטוקול ישיבת וועד מוסדי - 22.1.17

פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבה מיום ה 22.1.17

נוכחים: זהבית גולדמן מנהלת בית הספר
נציגי ועד שכבת ט': יעל גוטר, אדיר יצחק, חביבה חורב, לילך בן-ארצי לוי
נציגי ועד שכבת י': אלי פדלון, ורד בן-ארצי. איריס חן, מני אליגון (נעדרו מהישיבה)
נציגי ועד שכבת יא': שלומי לויים, נועה פרץ, חני חיימוב, עמוס בן דוד
נציגי ועד שכבת יב': דורון בן ארצי, מאיה אדרי, דינה טייב, כרמלה נורוזי.

עדכונים מאת הגב' זהבית גולדמן מנהלת בית הספר
• אירועי ונדליזם בשטח בית הספר – לאחר אירוע פסטיחן שהתקיים בצופים, התגלו מספר אירועי ונדליזם בשטח בי"הס שכללו בין היתר פירוק דלת ביתן השמירה, פיזור שקיות שבל, שפיכת צבע על המדרכות וכדומה. יצויין כי גם בבית הספר קיימים אירועי ונדליזם כמו: ציור על קירות, שבירת כסאות ועוד. התנהגות כזו אינה הולמת, אינה מקובלת ומסכנת את בטחון התלמידים. מקרים אלו יטופלו בחומרה ע"פ תקנון בית הספר וחוזר מנכ"ל. וועד ההורים תומך ומגבה את ההנהלה בפעולותיה ובתגובתה לאירועי הוונדליזם והאלימות בבית הספר.

• שבתון – פורסם עיתון מורי בליך ובו מגוון הפעילויות שנערכו בבית הספר.

• במכתב שהתקבל ממשרד החינוך לגבי זכאויות לבגרות, צויין אחוז המצטיינים הגבוה בבליך.

• מקיפות – בית הספר ממשיך להתארגן למקיפות וימשיך עם כיתות הטרוגניות גם בשנה הבאה (לא כיתות מגמה) למעט מס' מגמות יוצאות דופן.

• מגמות חדשות בשנת הלימודים הבאה – ספרדית, מנהל וכלכלה וכיתת אתגר (בנוסף לכיתת מב"ר). כיתת אתגר מיועדת לתלמידים המתקשים בלימודים, בעלי הנעה ויכולת לימודית בלתי ממומשת אשר ביה"ס מאמין בכשירותם להגיע להצלחה מלאה בבחינות בגרות. המטרות המרכזיות של כיתת אתגר הן: מניעת נשירה והגברת ההתמדה, גידול בשיעור הזכאים לתעודת בגרות, מעורבות חברתית, שילוב תעסוקתי ואקדמי ועוד.

• משלחת בעקבות שורשיו של העם היהודי בספרד – בהמשך ללימוד ועיסוק בנושא הזהות בשכבת כיתות י', נבחנת האפשרות להוצאת משלחת שתפרוש בפני התלמידים את השורשים וההיסטוריה המפוארת של יהודי ספרד וגירושם. משלחת זו אינה תחליף למשלחת היוצאת לפולין.

• מנהיגות חינוכית תכנית תקווה ישראלית בחינוך – בי"ס לוקח חלק בתכנית אותה הציג נשיא המדינה. תקווה ישראלית בחינוך מבקשת לקדם ולעודד חינוך לשותפות מתוך הבנה שבסדר הישראלי החדש חינוך לשותפות כבר אינו "מותרות" או פעילות אקזוטית להכרת ה"אחר" - כי אם רכיב חיוני והכרחי.

• תקשוב – בית הספר יחדש תשתיות התקשוב ובמקביל לכך ייערכו בדיקות קרינה.

• זוכרים את החיים – שכבת י' יוצאת בפרויקט הנצחה לחללי צה"ל.

• נסיעות לחו"ל של תלמידים במהלך הלימודים – ע"פ הנחיות משרד החינוך, חובה על תלמידים להיות במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים, כפי שנקבעים בלוח שנת הלימודים. בין היתר אין להתיר היעדרות מלימודים בשל נסיעות לחו"ל. בעת היעדרות הנהלת ביה"ס יכולה לנקוט בענישה ע"פ חוזר מנכ"ל. יבוצע רענון להורים בנושא.

• מועדי ב' – תלמידים זכאים לגשת למועד ב' לשיפור ציון – הציון האחרון הוא הקובע.

סיכום הישיבה ועדכון וועדות ביצוע:
ספריית בי"הס - הספריה מהווה סביבה תומכת למידה, מעשירה ונעימה לתלמידים. במטרה למצב את הספריה כמקום חי, עדכני ורלוונטי, חודש אוסף הספרים, נבחנים מרחבי העבודה ומתוכננות הרצאות העשרה לקהל הרחב.
הראשונה תתקיים ב 19.2 ובה יתארח עוזי עילם, לשעבר יו"ר הועדה לאנרגיה אטומית, לוחם ומפקד, מדען, וכיום סופר ואיש עסקים.

ועדת ביטחון ובטיחות (כולל זה"ב) – אופניים החשמליים – הנושא עלה שוב על סדר היום. במקביל לפעילות מקומית בבית הספר, אנו ממתינים למענה עירוני לסכנת האופניים החשמליות.

ועדת אירועים – שבוע אהבת הארץ – ביום ההורים שיתקיים בתאריך 27.3.16 מתוכנן להתקיים יריד חקלאות כפי שהיה לפני שנתיים. ביריד ישתתפו חקלאים עצמאים וימכרו פירות, ירקות, דבש, שמן זית ועוד.

ועדת תקנון בית ספר– תיקבע ישיבה משותפת עם צוות בית הספר בנושא.

וועדת טיולים – תתכנס כשיחלו המכרזים

• וועדות שטרם התכנסו, מתבקשות להתכנס בהקדם ולעדכן בפעילות.
• פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.
• חברי הוועדות השונות ייקבעו פגישות עבודה בהקדם על מנת לקדם את הפעילויות השונות שבאחריותן. יש להציג בישיבת וועד הבאה התקדמות בכל נושא.
• ישיבות קבועות - נקבעו פגישות ועד קבועות עד סוף שנה. קיימת חובת נוכחות בישיבות אלו.
• נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.
• הישיבה הבאה 5.3.17

בהצלחה!