פרוטוקול ישיבת הנהגה בית ספרית מיום ה 30.10.16

מצ"ב פרוטוקול ישיבת הנהגה בית ספרית מיום ה 30.11.16
הורים שאינם נמנים בוועד הורים המוסדי ומעוניינים לתרום ולהיות פעילים, מוזמנים ליצור קשר עם נציגי הוועד המוסדי בשכבתם.

קבצים מצורפים: