ישיבת בחירות ועד הורים - 26.9.16

פרוטוקול הנהגה בית ספרית ישיבת בחירות מצומצמת מיום ה 26.9.16

נוכחים: זהבית גולדמן מנהלת בית הספר
נציגי ועד שכבת ט': יעל גוטר, לילך לוי בן-ארצי, אדיר יצחק, חביבה חורב
נציגי ועד שכבת י': אלי פדלון, מני אליגון, איריס חן, ורד בן-ארצי
נציגי ועד שכבת יא': חני חיימוב, עמוס בן דוד, שלומי לויים, נועה פרץ (הילה ליבנה - משקיפה)
נציגי ועד שכבת יב': דורון בן-ארצי, מאיה אדרי, דינה טייב. כרמלה נורוזי (נעדרה מהישיבה)

הרחבות בנושאים נוספים יהיו בישיבת הורים הבאה.

בחירות ליו"ר ועד הורים מוסדי לשנת תשע"ז

ורד בן-ארצי – יו"ר ועד ההורים המוסדי לשנת תשע״ז
יעל גוטר – סגן יו"ר ועד הורים המוסדי לשנת תשע"ז
עמוס בן דוד - גזבר

מודים לחברים על תמיכתכם ומבקשים לעבוד בשיתוף פעולה עם ועדי ההורים, צוות המורים ועם מועצת התלמידים, על מנת לקדם פרויקטים לרווחת התלמידים והמורים בבית הספר.

בישיבה הבאה:

ייקבעו וועדות עבודה וייבחרו משתתפים מוועד ההורים.
לאחר פרסום הוועדות, ניתן לצרף לוועדות השונות, חברי ועד שכבתי שאינם נמנים על הועד המוסדי או כל הורה המעוניין לתרום ולהיות פעיל.

סיכום הישיבה

• התקיימה ישיבה מקוצרת לצורך בחירות, ללא עדכונים.
• פרוטוקול הישיבות יפורסם באתר בי"ס, וניתן להעביר אותו להורים בוועד השכבתי וועדי הכיתות.
• ישיבות קבועות - ייקבעו פגישות ועד קבועות עד סוף שנה, בהתאם לבקשת חברי הועד, בימי ראשון.
• נושאים לדיון בישיבות וועד – לקראת כל ישיבת וועד מוסדי, יעבירו חברי הוועד המעוניינים את הנושאים הרלוונטים מבחינתם.

בהצלחה!