סיכום שנה

הורים יקרים,
עם סיומה של שנת הלימודים תשע"ו, ברצוני להודות בשמי, בשם חבריי בוועד ההורים המוסדי ובשם כל הורי תלמידי תיכון בליך למנהלת בית הספר הגב' זהבית גולדמן, לצוות ההנהלה, למורים ולכל העובדים בביה"ס על המסירות וההשקעה הבלתי פוסקת לטובת התלמידים ולציין את פעילויות וועד ההורים בשנת לימודים זו.
הפירוט במכתב המצ"ב.

בברכת חופשה נעימה ובטוחה,
ורד בן-ארצי
יו"ר ועד ההורים
תיכון בליך

קבצים מצורפים: