פרוטוקול ישיבת וועד מוסדי - 19.6.16

מצ"ב פרוטוקול מישיבת וועד מסכמת לשנת הלימודים תשע"ו

קבצים מצורפים: