פרטי טיסות חזרה מפולין ארצה

קבוצה 7 - טיסת לוט 151 עם דויד אבישי ויורם שוהם.
 
קבוצה 6 - תפוצל מלובן רון ועד שר ישראל עמית יחזרובטיסה הבאה.
המלווים של טיסה זו: שחר מזרחי , קבט גוש ב ואחת מהמורות שרית או ליאת.
 
קבוצות 1-4 - טיסת ארקיע 326 iz כל גוש א' עם המורים המלווים.
קבוצות 8, 5 מגוש ב - החצי השני של קבוצה 6 מאביזמר תובל ועד כהן ליאור.
 
טיסת 3Z7850 - המדריכים: אבירם עידית, דגני חני, פלד ישראלי ענת, נועם פרידמן, מורן אביבה, ניר ירון,
כולם יגיעו יחד לטיסה. הטסים בטיסת לוט יעברו ראשונים את הצק אין ואחכ כל השאר.

דרך צלחה ושובו בשלום