פרוטוקול ישיבת ועד הורים מוסדי תשע"ה - 30.6.15

פרוטוקול הנהגה בית ספרית מיום ה30.6.15


נוכחים: רויטל לב גורן מנהלת בית הספר

נציגי ועד שכבת ט': שלומי לויים,חני חיימוב, עמוס בן דוד, נועה פרץ

נציגי ועד שכבת י': דורון בן ארצי,שי איווניר, יאיר הבי. כרמית יוכפז(נעדרה מהישיבה)

נציגי ועד שכבת יא': חיים אבן זהב, יעל גוטר, צחי הרבון, יוסי שמש.

נציגי ועד שכבת יב': מיכל שעיו, ורד בן-ארצי, חיים קסלגרוס, עינב פנקס

אורחים שלא מן המניין: רונית וויס, יו"ר ועד מוסדי בשנים קודמות.

נושאים על הפרק

·         בדיקת קרינה– נערכה בדיקת קרינה בבי"ס בנוכחות הורים. אנו ממתינים לתוצאות הבדיקה.

·         יריד ספרים משומשים –התקיים בבית הספר ובאמצעות טופס מקוון באינטרנט. המכירה הייתה מוצלחת ב – 2 האופציות. יש לשקול נוכחות הורית בעת המכירה בבי"ס על מנת לאכוף את החלטות וועד ההורים.

·         לאהוב את תוצרת הארץ–סיכום הפעילות שנועדה להעלאת המודעות לתוצרת הארץ, כללה הרצאה בנושא חקלאות חברתית והסתיימה ביריד חקלאות ישירה שהתקיים בחצר בי״ס. לאור הביקוש, נשקול בשנה הבאה לקיים יריד נוסף.

 

סיכום שנה

פרידה מרויטל לבגורן מנהלת בית הספר.

פרידה מנציגי וועד מוסדי שכבת י"ב שסיימו את תפקידם.

 

·         ישיבת ועד הורים מוסדי הבאה תתקיים בתחילת שנת הלימודים תשע"ו– מועד יפורסם בהקדם

 

בברכת חופשה נעימה!