פרוטוקול ישיבת ועד הורים מוסדי 27.1.15

שלום רב,

מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד הורים מוסדי מתאריך 27.1.15.

 

קבצים מצורפים: