פרטי הטיסות

 

טיסה לפולין 27/8/14

27/8 המראה בשעה 04:50 ונחיתה בוורשה בשעה 07:40

 גוש א'  בטיסה 264  ENT

 גוש ב' בטיסה 346 ENT

 

טיסה חזרה לארץ 2/9/14

1) בשעה 22:30 המראה מקטוביץ  ונחיתה בבן גוריון בשעה 02:55

טיסה מספר  392 IZ

קבוצות 1+2+3 מגוש א' וכן קבוצות 5+7+8 מגוש ב' + נועה פוקס מקבוצה 6

2) בשעה 23:45 המראה מקטוביץ ונחיתה בבן גוריון בשעה 04:30

טיסה מספר 293 ENT

קבוצות 4 מגוש א' +6 מגוש ב' + תמרה צייג מקבוצה 4..

 

שימו לב : יש לבדוק ביום הטיסה חזרה שאין שינוי/עיכוב בטיסות