תוכנית המסע

גוש א' - תכנית  הביקור באתרים בפולין

תאריך

פעילות

 

יום ד'

 27/8/14

 

 

 

נחיתה בורשה
בית העלמין אוקופובה

נוז'יק
כיכר גז'יבובסקה

ארוחת צהריים

אומשלאגפלאץ

נסיעה למלון בביאליסטוק
ארוחת ערב

 


יום ה'

 28/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לטיקוצ'ין

בית הכנסת בטיקוצ'ין

יער לופוחובה
ארוחת צהריים

טרבלינקה

נסיעה למלון בורשה

ארוחת ערב

 

 

יום ו'

 29/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה ללודז'
בית הקברות בלודז'

רדאגאסט

ארוחת צהריים
נסיעה לורשה
מסלול הגבורה
נסיעה למלון בורשה
קבלת שבת וארוחת ערב
 

 

יום ש'

 30/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

הליכה לאנדרטת קורצ'אק
הליכה לארמון התרבות
הליכה לזלוטה
הליכה לגן קרשינסקי
ארוחת צהריים
הליכה לאנדרטת המרד הפולני
הליכה לעיר העתיקה בורשה
זמן חופשי בעיר העתיקה
ארוחת ערב
ערב פולקלור

 

 

יום א'

 31/8/14

 

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה ללובלין
מיידאנק
נסיעה לקרקוב
ארוחת ערב

הגעה למלון בקרקוב
 

 

 

יום ב'

 1/9/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לראקוביצה
נסיעה לקאז'ימייז'
הליכה לגטו פודגוז'ה
נסיעה לואוול
הליכה לסוקניצה
זמן חופשי בסוקניצה
נסיעה למלון בקרקוב
מפגש עם חסידת אומות עולם
ארוחת ערב

 

 

יום ג'

 2/9/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לאושויץ
ארוחת צהריים
נסיעה לבירקנאו
נסיעה לקאטוביץ'
ארוחת ערב
שיחות סיכום קבוצתיות
נסיעה לשדה התעופה
 

 

 

 

גוש ב' - תכנית  הביקור באתרים בפולין

תאריך

פעילות

 

יום ד'

 27/8/14

 

 

 

נחיתה בורשה
נוז'יק
כיכר גז'יבובסקה
בית העלמין אוקופובה

ארוחת צהריים

אומשלאגפלאץ

נסיעה למלון בביאליסטוק
ארוחת ערב

 


יום ה'

 28/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לטיקוצ'ין

בית הכנסת בטיקוצ'ין

יער לופוחובה
ארוחת צהריים

טרבלינקה

נסיעה למלון בורשה

ארוחת ערב

 

 

יום ו'

 29/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה ללודז'
בית הקברות בלודז'

רדאגאסט

ארוחת צהריים
נסיעה לורשה
מסלול הגבורה
נסיעה למלון בורשה
קבלת שבת וארוחת ערב
 

 

יום ש'

 30/8/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר
הליכה לזלוטה
הליכה לארמון התרבות

הליכה לאנדרטת קורצ'אק
הליכה לגן קרשינסקי
ארוחת צהריים
הליכה לאנדרטת המרד הפולני
הליכה לעיר העתיקה בורשה
זמן חופשי בעיר העתיקה
ארוחת ערב
ערב פולקלור

 

 

יום א'

 31/8/14

 

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה ללובלין
מיידאנק
נסיעה לקרקוב
ארוחת ערב

הגעה למלון בקרקוב
 

 

 

יום ב'

 1/9/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לראקוביצה
הליכה לגטו פודגוז'ה
הליכה לקאז'ימייז'
נסיעה לואוול
הליכה לסוקניצה
זמן חופשי בסוקניצה
נסיעה למלון בקרקוב
מפגש עם חסידת אומות עולם
ארוחת ערב

 

 

יום ג'

 2/9/14

 

 

השכמה וארוחת בוקר

נסיעה לאושויץ
ארוחת צהריים
נסיעה לבירקנאו
נסיעה לקאטוביץ'
ארוחת ערב
שיחות סיכום קבוצתיות
נסיעה לשדה התעופה