בתי המלונות בהם תשהה המשלחת

Untitled Document

משלחת א' - – בתי מלונות

מספר הטלפון

המלון

העיר

עד תאריך

מתאריך

קידומת
הארץ

קידומת
העיר

מס'
הטלפון

48

85

0048856782500

GOLEBIEWSKI

BIALYSTOK

28.8.14

27.8.14

48

22

0048226210271

 

NOVOTEL CENTRUM

 

WARSAW

31.8.14

28.8.14

48

12

0048126145700

 

EXPRESS  EFEKT

KRAKOW

2.9.14

31.8.14

                               

משלחת ב' - – בתי מלונות

מספר הטלפון

המלון

העיר

עד תאריך

מתאריך

קידומת
הארץ

קידומת
העיר

מס'
הטלפון

48

85

0048856782500

GOLEBIEWSKI

BIALYSTOK

28.8.14

27.8.14

48

22

0048226973999

MERCURE CENTRUM

WARSAW

31.8.14

28.8.14

48

12

0048123763700

BEST WESTERN PREMIERE

KRAKOW

2.9.14

31.8.14