ועד ההורים הבית-ספרי

לפניות בנושאים שונים ניתן לפנות ליו"ר וועד ההורים, הגב' רונית וייס בכתובת מייל:

mg1@qos.net.il