דבר מנהלת המשלחת - רויטל לבגורן

תשרי תשס"ח תלמידים ותלמידות יקרים, "[...] יזכור החי את מתיו כי הנה הם מנגד לנו [...] יהיו חיינו ראויים לזכרם" (אבא קובנר) בבואכם לפולין תעמדו פנים אל פנים מול עוצמת השואה שפקדה את עמנו בדור האחרון. שואה היא אירוע מרכזי, גורלי בתולדות עמנו, שלימוד מתוך ספרים והתייחדות בטקסים אינם מסוגלים להביע ולעורר את היחס הראוי לה, ועל כן "טוב מראה עיניים מהלך נפש". בשהותנו בפולין ננוע בין אבל לכעס, בין עוצמה לעלבון, בין גאווה יהודית על מורשת אדירה לבין תחושת חידלון וחוסר אונים כנגד עולם שנכחד ללא סיבה וללא תכלית. במסע לפולין תוכלו להבין מעט ממה שקרה וממה שאבד לעם ישראל בשואה. כך תשכילו לדעת מה גודל האחריות המוטלת עליכם - דור ההמשך - בטיפוח ובשימור נכסי הרוח והמורשת היהודית לעתיד לבוא ובהגנה על קיומנו ועל קוממיותנו כעם וכמדינה המגינים על עצמם. בעומדנו ליד משרפות המוות במחנות ההשמדה, כשהלב והעיניים דומעות על חורבנה הנורא של יהדות אירופה ויהדות פולין בתוכה, נחוש את היקף האובדן שגרמה השואה לעם ישראל. עם זאת יתמלא הלב גאוה על זכותנו הגדולה להיות אזרחי מדינת ישראל, ונזכור כי מדינת ישראל המשגשגת מהווה תשובה מוחצת לשואה. לצד היות המסע מסע היסטורי ושל זהות יהודית, מסע זה הוא גם מסע אל האנושיות, מסע שיפגיש אתכם עם מורכבותו של האדם, עם הרוע בקיצוניותו ועם הכאב והסבל שהוא גרם. זהו גם מסע של זיכרון והנצחה, שבא לידי ביטוי בסמל המשלחת. לבסוף, זהו גם מסע של שליחות. כל אחד ואחת מכם הינו שליח של מדינת ישראל: אתם בני-נוער יהודיים, אזרחי מדינת ישראל, מייצגים את שרידי העם, את הקהילות והמשפחות שהושמדו על אדמת פולין, את "הפלנטה האחרת" (כדברי ק.צטניק במשפט אייכמן) ומייצגים את המדינה שלנו, מדינה יהודית ריבונית וחזקה. בברכת מסע מוצלח ומשמעותי, רויטל לבגורן מנהלת בית י"ב וסגנית מנהל ביה"ס מנהלת המשלחת