חינוך גופני

רשימת נושאים לעבודות בכתב בחינוך גופני
1. השפעות של הפעילות הגופנית.
2. יציבה נכונה וליקויי יציבה
3. כאבי גב תחתון – גורמים פיזיולוגיים, דרכי טיפול ותפקיד הפעילות הגופנית.
4. השמנת יתר ועודף משקל – מהם הסיכונים הבריאותיים,מהו תפקיד הפעילות הגופנית.
5. בריחת סידן " אוסטיאופירוזיס" - מהם דרכי המניעה ,חשיבות הפעילות גופנית.
6. תמריצים בספורט התחרותי.
7. פגיעות ספורט אופייניות לכל ענף – דרכי הטיפול והמניעה.
8. ספורט נכים – היבטים פיזיולוגיים פסיכולוגיים וחברתיים.
9. מעורבות פוליטית באולימפיאדות במאה ה-20.
10. מבנה האישיות והעיסוק בספורט תחרותי.
11. אלימות ותוקפנות בספורט התחרותי א. של הספורטאי ב. של הקהל.
12. מהי "אסטמה" , דרכי הטיפול. יש לתאם עם המורה לחינוך גופני את נושא העבודה ותאריך ההגשה.

נושאים נוספים בתיאום עם המורה לחינוך גופני.
הרכב העבודה
העבודה תוגש בהיקף של לפחות 15 עמודים מודפסים גופן 14 , רווח של שורה וחצי.
מבוא - יאופיין בכתיבה אובייקטיבית,ויגדיר את הסוגיה הנידונה ויתחם אותה מבחינת זמן/מקום/היבטים, המבוא יציג את מטרות העבודה ו/או שאלות מרכזיות עליהן באה העבודה לענות.
סיכום - סיכום ממצה ובהיר של הרעיונות המרכזיים או השאלות המרכזיות בהן עסקה העבודה, הצגת תשובותיהן, הצגה של המסקנות העיקריות, נקיטת עמדה והסקת מסקנות- במילותיו של הכותב.

לפחות 3 מקורות מידע (ביבליוגרפיה),לא כולל אינטרנט.
בגוף העבודה יצוין המקור ממנו נלקח תוכן עניינים מלא.
את העבודה יש להגיש בתוך בקלסר.
עם הגשת העבודה יקבע תאריך לבחינה בכתב או בע"פ.

סער ניסים מרכז חינוך גופני